ຂໍຂອບໃຈຫລາຍໆ ກັບ ທ່ານທູຕ ແດນຍຽວ ເອ. ຄລູນ Sept. 17, 2016