ຂ່າວເຣຶ່່ອງໄຟໄຫມ້ວັດລາວພຸທຣາມ (ວັດນອກ) ເມືອງ Fort Smith, Arkansas on March 5, 2015

You might be interested in