ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP41 ສະບາຍດີປີໃຫມ່ລາວ ຈາກ ໄອຟຣີດອມທີວີ ວັນທີ 13/4/2019