ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP25 ອອກອາກາສ ວັນທີ 17/11/2018