ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP21 ອອກອາກາສ ວັນທີ 13/10/2018