ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP11 ອອກອາກາສ ວັນທີ 4/8/2018