ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP77 ອອກອາກາສ 1/2/2020 Full Version