ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP54 ອອກອາກາສ ວັນທີ 3/8/2019