ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP44 ອອກອາກາສ ວັນທີ 18/5/2019