ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP51 ອອກອາກາສ ວັນທີ 13/7/2019