ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP45 ອອກອາກາສ ວັນທີ 25/5/2019