ການຊ່ວຍເຫລືອບໍ່ເຖິງມືປະຊາຊົນຊາວອັຕະປື ທີ່ມີຜົນກະທົບຍ້ອນເຂື່ອນແຕກ ອອກອາກາສ 20/12/2018